Η εταιρία ΤΟΥΟΤΑ Λιοδάκης, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1965, όταν ο ο αντιπρόσωπος της ΤΟΥΟΤΑ στην Ελλάδα κ.Κωνσταντίνος Κασιδόπουλος ανέθεσε στο γνωστό Ρεθεμνιώτη επιχειρηματία Μάρκο Γ. Λιοδάκη την ίδρυση της πρώτης αντιπροσωπείας της ΤΟΥΟΤΑ στην πόλη του Ρεθύμνου.

Από το 1968, στο πρώτο συνέδριο της ΤΟΥΟΤΑ στην Ελλάδα, η παρουσία της Ρεθεμνιώτικης αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Μάρκο Λιοδάκη είναι συνεχής σε όλα τα συνέδρια, καθιστώντας της εταιρία μία από τις πλέον δραστήριες και μακροβιότερες αντιπροσωπείες στην Ελλάδα. Η μεταφορά των εγκαταστάσεων της αντιπροσωπείας το 2006 σε νέους υπερσύγχρονους χώρους από τον υιό Παντελή Μ. Λιοδάκη, σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για την εταιρία.